Psykoterapi

Narrativ psykoterapi er en omsorgsfuld, grundig og effektfuld terapiform.

Terapien tager afsæt i de fortællinger som du selv kommer med. Gennem en omsorgsfuld og grundig udforskning af disse fortællinger, får du mulighed for at få et fornyet blik på dig selv, dine værdier og dine intentioner med at leve livet.


Hvad er et narrativ i denne sammenhæng?

Vi kan kort fortalt forstå det som en udvalgt fortælling fra dit levede liv.

Med et terapeutisk blik består din fortælling af begivenheder, som er kædet sammen i en bestemt rækkefølge, som relaterer til en eller flere af dine personlige værdier, en intrige, et traume, et plot eller noget der er eller er blevet enormt bøvlet.


N
arrativ samtale terapi handler om at skabe eller genskabe ny mening, retning, håb, glæde og handlemuligheder i dit liv.

Hvor du går fra at være passager, til at være den der tager styringen i dit liv

De begivenheder i dit liv som har ført dig til et ønske om forandring, selvudvikling, selvomsorg eller lindring, kunne eksempelvis handle om:

Stress, angst, ensomhed, sorg, meningsløshed, selvværd, traumer eller familie og parforhold ect.

Narrativ samtale terapi bruger en eksternaliserende samtale praksis.

Terapien udfolder sig blandt andet når du, sammen med mig som terapeuten, i trygge rammer, udforsker og fortolker de meninger og de betydninger du har uddraget af din fortælling.

St-ationens samtaleterapi lokale

Narrativ Psykoterapi

Narrativ samtale terapi bruger en såkaldt eksternaliserende samtale praksis. Intentionen er i samtalen at skabe en eksternalisering – en objektivisering af det problem du har taget med til samtalen, problemet bliver derigennem problemet og ikke dig.

Derfor bruger jeg altid en tavle, til at skrive uddrag af dine fortællinger, dine værdier og det bøvlede. Derved skaber vi sammen en fysisk platform, hvorfra du kan få fornyet udblik og håb.

Inspirationen bag

Filosofien og inspiratorerne bag narrativ samtale terapi har mange stemmer, i uprioriteret rækkefølge, eksempelvis: Michael White, Jerome Bruner, Alice Morgan, Michel Foucault, John Winslade. Fra Danmark skal især fremhæves Allan og Anette Holmgren samt Ole Fogh Kirkeby.

Det at eksternalisere din identitet fra problemets identitet i terapien, efterlader ikke dig uden ansvar eller mulighed for at forholde sig til dit problem.

Derimod er det min erfaring, at der er større sandsynlighed for at du påtager dig ansvar og aktivt, og med fornyet livsenergi, forsøger at håndtere eller revidere problemets indflydelse i dit liv.

Derigennem styrkes dine intentioner med at leve livet, og du kan gå fra at være passager til at være den der styrer retningen og farten i dit liv. Du bliver historieskaber af dit liv.

Inspireret af Alice Morgan kan man afslutningsvis sige at...

"De historier jeg fortæller om mig selv, er konstituerende og former mit liv, de har indvirkning på mig i nuet men også på mine handlinger i fremtiden"......Derfor kan din beslutning om at begynde i terapi være første vigtige skridt til at skabe varige forandringer i dit liv.


Vil du vide mere om psykoterapi i Danmark kan du følge nedenstående link.

Udfyld venligst formularen, og så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, via telefon eller e-mail.

Mange tak! Vi har modtaget din henvendelse.
Oops! Der skete en fejl. Se venligst informationerne igennem og forsøg igen.