Narrativ Supervision

Narrative processer og supervision handler om at skabe eller genskabe mening, glæde og handlemuligheder i arbejdslivet.

Narrativ Supervision

Intentionen bag narrativ supervision er at når mennesker selv får mulighed for at definere deres egen tilstand, med ord der udtrykker deres egen oplevelse, får de mulighed for at definere deres egen verden. De bliver agenter i deres eget liv.

Mennesker betragtes i den narrative tilgang som livskraftige individer fyldt med et intenst indre liv og med intentioner med at leve livet. Det er denne livskraft, der skal styrkes. Af narrativer skabes livet, relationer, familier, organisationer og samfund.
Det narrative arbejder i supervisionen med en eksternaliserende tilgang, dette ud fra fortællingen om at ”det er problemet der er problemet, ikke personen”.
Intentionen bag narrativ supervision er at når mennesker selv får mulighed for at definere deres egen tilstand, med ord der udtrykker deres egen oplevelse, får de mulighed for at definere deres egen verden. De bliver agenter i deres eget liv.
Narrative processer og supervision handler om at skabe eller genskabe mening, glæde og handlemuligheder i arbejdslivet.
Narrativ supervision handler om at skabe historier om det, der allerede er eller har været……før vi skaber historier, om det, der kan blive.
Narrativ supervision forstærker og udvider deltagernes mulighedsfelter.

Narrative Bevidninger

Som deltager i narrativ gruppe supervision introduceres I til begrebet bevidninger. En effektfuld responsform, som i sin cerimonelle struktur bevæger alle deltagere derhen hvor værdierne, meningen og betydningen lever.

Bevidning handler om at fungere som vidne og bekræfte det som er vigtigt for kollegaen såvel som mennesket. Det narrative arbejder med bekræftelse gennem bevidning.  Bevidning bekræfter fortællingerne.  
Bekræftigelsen handler om: Jeg ser dig – på det som er vigtigt for dig.
Bevidning handler om at se sig selv gennem den andens blik.
Bevidning begynder når man lægger mærke til noget - altid ordret gengivet.
Sigtet er at bidrage til udvikling af mere righoldige beskrivelser af deltagernes foretrukne agentiale historier.
Bevidning bygger på den narrative antagelse at vores fortællinger om os selv, videre udvikles gennem vore relationer til andre mennesker.
Narrativ praksis handler om at gøre den anden interesseret i at udforske sit eget faglige såvel som personlige liv. At re-engagere den anden i hans eller hendes fortællinger.

Ledelses filosof Ole Fogh Kirkeby, udtrykker det sådan:

Kun når man ved noget om, hvad der er vigtigt for en selv, kender man sig selv. Kun når man ved noget om, hvad der er vigtigt for den anden, kender man den anden. Man kan aldrig kende eller helt forstå sin kollega, men man kan lytte til, hvad der er vigtigt for den anden.

Udfyld venligst formularen, og så vender vi hurtigst muligt tilbage til dig, via telefon eller e-mail.

Mange tak! Vi har modtaget din henvendelse.
Oops! Der skete en fejl. Se venligst informationerne igennem og forsøg igen.